Çek Kırdırma Oranları | Hisse Rapor (2023)

Sayfa İçerikleri

  • Çek Kırdırma Nedir?
  • Çek Kırdırma Yapan Bankalar
  • Çek Kırma İşlemi Yapan Firmalar
  • Çek Kırdırma Oranları

Çek Kırdırma Nedir?

Firmalar veya iş adamları çek kullanarak iş yaparlar. Nakit ihtiyacı olan şirketler iş karşılığı adlıkları çeki kullanarak nakit ihtiyacını karşılamak isterler. Bu işlem için bankalar ve faktoring şirketleri çek kırma işlemi yapıyor. Yapılacak çek kırma işlemi için komisyon ödemeniz gerekiyor. Faturasız çek kırma işlemi yapan firmalar da bulunuyor. Bu yazımızda çek kırdırma ve çek kırdırma oranları ile ilgili bilgi alabilir, çek kırdırma yapan bankaların listesine ulaşabilirsiniz.

(Video) Çek Kırdırma İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Firmalar veya iş adamları yaptığı işin alacağına karşılık çek alır. Ekonomik koşullar nedeniyle acil nakit ihtiyacı doğduğunda, çekin zamanı gelmeden bankalara veya firmalara kırdırabilirsiniz. Çekler günü gelmeden ödeme işlemi yapılmaz. Çeklerin günü gelmeden tahsil etmek için, komisyon karşılığı çek kırdırarak paranızı alabilirsiniz.

Çek Kırdırma Yapan Bankalar

Bankalar ve firmalar çek kırdırma işlemi yapar. Yapılacak işlemler için %5 ilearasında komisyon alınır. Çek kırdırma işlemlerini yasal yollar ile yapmak gerekiyor. Bankalar, faktoring şirketleri, faturasız yasal olarak çek kırdırma işlemleri gerçekleştirilebilir. Tefeciler veya kuyumcular da çek kırar ancak bu işlem yasal değildir. Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG Bank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve Vakıfbank’ta çek kırma işlemi yapıyor.

Çek Kırma İşlemi Yapan Firmalar

Çek kırma işlemlerini bankalar, faktoring şirketleri, kuyumcular ve tefeciler yapar. Bir iş adamı olarak yasal yolları kullanarak çek kırma işlemi yapılmalıdır. Faktoring şirketleri de çek kırma işlemi yapar. Faktoring firmalarını seçerken seçici davranmakta fayda var. BDDK’ya kayıtlı faktoring şirketleri tercih edilmelidir. BDDK’nın internet sitesini kontrol ederek, faktoring şirketlerini inceleyebilirsiniz.

Garanti Bankasına ait Garanti Faktoring, Tam Faktoring, Yaşar Faktoring şirketleri uygun komisyon ücreti dahilinde çek kırma işlemi yapıyor.

(Video) Çek Kırdırmak Caiz midir?

İnternette ve sosyal medyada bankaların veya faktoring şirketlerinin reklamlarına aldanıp, işlem yapmayın. Banka şubeleri ve faktoring şirketlerini ziyaret edip, yüz yüze görüştükten sonra işlem yapın.

Çek Kırdırma Oranları

Ülkemizde faaliyet gösteren birkaç banka ve bu bankaların birkaç şubesi bulunmaktadır. Çek kırdırma işlemi yapmak isteyen kişiler ise en kolay yoldan bu bankalarla görüşerek çek kırdırma işlemini çözebilirler. Peki, bankaların çek kırdırma oranları nedir?

Bankaların Çek Kırdırma Komisyonlarının Ücretleri

Bankaların çek kırdırma işlemi için müşterilerinden talep ettiği çek kırdırma oranları şu şekildedir:

(Video) Çek kırdırmak haram mıdır? caiz midir? - Nureddin Yıldız - fetvameclisi.com

Akbank

Çek bozdurma işlemleri için 16 TL, şubeden yapılacak TL veya döviz tahsilatları için 35 TL, farklı bankalara ait çekler için 17 TL, bankaya ait çekler için de 17,5 TL komisyon ücreti ödenir.

Denizbank

Denizbank’a ait çeklerde 15 TL, farklı banka çekleri için 40 TL ile 500 TL arasında komisyon ücreti alınır. Banka şubelerinde yapılacak tahsilat işlemi için de 25 TL komisyon alınır.

(Video) KREDİ NOTUNU EN FAZLA BU DÜŞÜRÜYOR

QNB Finansbank

Banka şubesinden yapılacak tahsilat işlemlerinde 15 TL, TL üzerinden yapılacak tahsilat işlemi için 10-50 TL, bankaya ait döviz çekleri için 45 TL, diğer bankalara ait döviz çekleri için 55 TL, bankaya ait çekler için 35 TL komisyon ücreti alınır.

Yukarıdaki bankalar gibi ülkemizdeki diğer bankalar da çek kırdırma işlemi yapmaktadır. Çekin vade günü, tutarı ve piyasa faiz oranı hesaplanarak çek tutarından düşülür ve kalan tutar size ödenir. Bankacılık literatüründe iştira veya iskonto kredisi adı verilen çek kırdırma işlemi birkaç işlemden sonra yapılmaktadır. Bu aşamada önemle belirtmek isteriz ki, her banka her çeki kabul etmeyebilir. Çekle ilgili istihbarat yapan bankalar çek sahibinin veya firma ortağının ödeme sorunu yaşaması, icra sorunu yaşaması gibi sebeplerle çek kırdırma işleminiz onaylanmayabilir. Siz de en yakın banka şubesine giderek çek kırdırma işlemini kolayca yaptırabilirsiniz.

Videos

1. YA İLAHİ senden bir dileğim var - FATİH ZİREK (Official Video)
(Fatih Zirek)
2. Çek kırdırmak câiz midir? | Güncel Fetvâlar | Soru-8
(HGEV | Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı)
3. Faktoring Çek/Senet Application
(İstiklal Güneş)
4. 8) 110 HİSSE SENETLERİ (Alış,Satış ve Değer Düşüklüğü)
(Mevzu Muhasebe)
5. KIYMETLİ EVRAKIN TÜRLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
(Serdar Acar)
6. Senet Nasıl Ciro Edilir? Senet Cirolama Örneği - 2020
(Hukuk Ekspertizi)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 05/06/2023

Views: 5317

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.