Cayma Bedeli Nedir? Hangi Durumlarda Ödenir? - TurkNet Blog (2023)

İnternet Terimleri

İnternet günümüzün vazgeçilmez iletişim kaynaklarından biridir. Anı yakalamada ve gündemi takip etmede yeri doldurulamaz bir etkiye sahiptir. Bu sebeple çoğu insan mobil paketlerin yanı sıra ev internet paketlerini de tercih eder. Bu paketleri sunan onlarca farklı marka vardır. Fakat kullanıcılarından bir taahhüt beklentisi olan markalar internet kullanım deneyiminin memnuniyetini düşürür. İnternet sağlayıcınızı değiştirmek istediğinizde ise sizi farklı bir sorun bekler. Bu sorun cayma bedelidir.

Cayma Bedeli Nedir?

Elektrik, su, TV, mobil alımlarında olduğu gibi günümüzde internet alımlarında da bir taahhüt imzalatılır. Bu taahhüt aslında ürünü veya hizmeti belli bir süre kullanacağınıza dair bir sözleşmedir. Bu sözleşme süreleri genellikle 12, 24, 36 ay şeklinde olmaktadır. Bu tarihlerden önce aboneliğinizi iptal ettirmek veya sonlandırmak istediğiniz zaman yani caymak istediğinizde sizden talep edilen ücrete “cayma bedeli” denir. Bu bedele size imzalatılan sözleşme içerisinde yer almaktadır. Genellikle ödemeye yapmadığınız kalan ayların ücreti cayma bedeli olarak alındığı gibi firmaların başka kıstaslarla belirledikleri cayma bedelleri bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra firmalar istedikleri ölçüde bir cayma bedeli talep edemezler. Bu ücret 1 yıldan az taahhüt sözleşmesi olan kullanıcılar için faturalarının toplam tutarının en azı göze alınarak hesaplanır.

(Video) İNTERNET CAYMA BEDELİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME./4502 SAYILI KANUN

Taahhüt İptali Nasıl Yapılır?

Bir firmadan aldığınız hizmetten memnun kalmadığınızda bunu sonlandırmak elbette sizin hakkınızdır. Öncesinde hizmet aldığınıza dair bir sözleşme imzaladıysanız ve belirli bir süre bu hizmeti alacağınıza yazılı olarak söz verdiyseniz iptal süreci çok önemlidir. Bu gibi taahhüt iptali gerektiren durumlarda uygulamanız gereken birkaç yöntem vardır. Müşteri hizmetlerini arayarak iptal sürecini başlatabilirsiniz, Hizmeti aldığınız firmaya doğrudan dilekçe gönderebilirsiniz. Hizmeti aldığınız firmaya doğrudan giderek yetkili kişilerle görüşerek yüz yüze iptal sürecini başlatabilirsiniz.

Cayma Bedeli Hangi Durumlarda Ödenir?

Cayma bedeli ürün veya hizmeti belirli bir süre kullanacağınıza dair verdiğiniz sürede kullanmadığınızda istenir. Buradan yola çıkıldığında vermiş olduğunuz taahhüt süresi bitmeden, hizmeti iptal etmek istediğinizde bu ücret sizden talep edilir.

Cayma Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Cayma bedelinizi hesaplama konusunda kafanız karışık olabilir. Bunu yapmadan önce sözleşmenizi dikkatlice okuyun ve cayma bedeli kısmında yer alan sözleşme başlangıç tarihi ve bitiş tarihlerini not edin. Sözleşmenizin bitmesine kaç ay kaldığını buradan hesaplayın. Kaç ay kaldı ise aylık ödeme miktarını ile kalan ay sayısını çarpın. Sonucunda çıkacak rakam ortalama sizin cayma bedelinizdir. Bu işlemi yapamadınız veya daha net bir sonuç istiyorsanız cayma bedeli hesaplama için firmanın müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bir bilgi almanız mümkündür.

(Video) Taahhütlü Sözleşmelerde Cayma Hakkı - 07 11 2022

TurkNet, taahhüt vermek zorunda kalmadan taahhütsüz internet deneyimi yaşamak isteyenler için TaaahhütSayar geliştirdi. Sayfada yer alan formu saniyeler içinde doldurarak taahhüt zorunluluğunu olmadan yüksek hızlı internet sahibi olmak için doğru zamanı yakalayabilirsiniz. Ayrıca kolay geçiş rehberini inceleyerek başka operatörden geçiş süreci hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

(Video) Abonelik iptalinde cayma bedeli ödemeyin! Bu iddialar sektörü sarsacak!
Bu yazıyı beğendiniz mi? Beğendim

Videos

1. Türk Telekom'dan Cayma Bedeli Ödemeden Ayrılmak - Cayma bedeli Ödemeden Taahhüt İptal Etmek
(Emrullah OKTAR)
2. Türk Telekom Cayma Bedeli Öğrenme Taahhüt Cezası
(Pratik Çözümler TV)
3. Yok Böyle Bir Kampanya! Eğer Türk Telekom'dan Digitürk Kampanyası Duyarsanız İnanmayın !
(KamuGözü)
4. BTK'dan İnternet Abonelerine Müjde! | Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yenilikler neler?
(Hardware Plus)
5. Abonelik İptali Sözleşme Cayma Bedeli Nasıl Alınır @YasamKocuAstrolog @TasarmYemek
(Mutinous Tube)
6. Taahhüt Nasıl İptal Edilir. Süperbox u İade ettim!
(Umut Altınışık)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 04/14/2023

Views: 5351

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.